אלמנטרי

מהו ביטוח אלמנטרי?

ביטוח אלמנטרי הוא מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש: סיכון לאובדן הרכוש (כולו או חלקו) וסיכון לפגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש. המוצרים שסוכנות הביטוח משווקת בביטוח אלמנטרי:

  • ביטוח רכב: ביטוח מפני נזקים לרכב ולנוסעים בו, וביטוח מפני נזק לצד שלישי.
  • ביטוח דירה: ביטוח מפני נזק לדירה ולרכוש שבה כתוצאה משרפה, משיטפון, מרעידת אדמה, מפריצה וכדומה. פוליסות ביטוח רכוש מנוסחות לפעמים כך שהביטוח ישלם את הסכום המצוין בפוליסה ולאו דווקא את שווי הנזק שנגרם.
  • ביטוח נסיעות לחו"לביטוח המכסה נזק שנגרם למטייל ברכוש ובהוצאות רפואיות  בזמן השהייה  מחוץ לארץ.
כלי נגישות

Powered by - Wemake

up