ביטוח חיים

פוליסת ביטוח חיים היא פתרון שמאפשר לאנשים להגן על יקיריהם מפני תרחיש של קריסה כלכלית שעלול להתלוות למותו של המפרנס. ישנו היצע רחב מאוד של ביטוחי חיים בישראל, כאשר לא כל ההצעות זהות ברמת הכיסוי הביטוחי שהן מספקות, איכותו, היקפו ובעלותו. מאחר ובחירה נבונה של ביטוח החיים מאפשרת חיסכון של סכומי כסף לא מבוטלים ולהבטיח רשת ביטחון טובה יותר במקרה פטירה של המבוטח – אין להקל ראש בתהליך. לכן נכתב המדריך שלפניכם שיסייע לכם להבין לאילו פרמטרים חשוב להתייחס ברכישת ביטוח חיים ואיך לבחור נכון.

מה זה ביטוח חיים ומי מספק ביטוח כזה?

ביטוח חיים זה חוזה שנחתם בין אדם פרטי וחברת ביטוח על מנת להבטיח למבוטח שבתרחיש של פטירה או אובדן כושר העבודה / נכות, המבוטח או מוטביו יהיו זכאים לקבלת סכום חד פעמי או תשלומים חודשיים מהגורם המבטח.

היכן רוכשים ביטוח חיים?

פוליסות ביטוח חיים משווקות כיום על ידי כל אחת מחברות הביטוח המסחריות בישראל, כשבין השמות הידועים יותר בתחום ישנן חברת כלל, הראל, מגדל, מנורה מבטחים, , הפניקס, ואחרות.
חשוב לפני שרוכשים ביטוח חיים לפנות לסוכן ביטוח שיבדוק את הצרכים שלך בביטוח החיים  וייתן לך מספר הצעות של חברות ביטוח השונות כאשר הביטוח יענה על הצרכים שלך. באופן זה תוכלו לחסוך סכומי כסף משמעותיים מאוד על פרמיית הביטוח שלכם. כמו כן סוכן הביטוח יכול להגיש תביעה במקרה וישנו צורך להפעיל את הביטוח.

מהי מטרתם של ביטוחי חיים?

כל אדם מורגל לרמת מחיה מסוימת, המתאפשרת לו ולבני משפחתו בזכות להכנסות המשותפות של בני הזוג מעבודתם. אולם קשה להתעלם מן האפשרות של פגיעה קשה ברמת החיים של בני המשפחה, במצב בו אחד מהמפרנסים בבית הופך מנוע מלייצר הכנסות בהיקף הקבוע שהיה מייצר, בשל אובדן כושר עבודתו או בעקבות מוות חלילה. לשם כך בדיוק נועדו ביטוחי חיים.

תכליתם העיקרית של ביטוחי החיים הינה להגן על יקיריו של המבוטח, מהיקלעות למשבר כלכלי חמור, במידה וזה יילך לעולמו, ייאבד את כושר עבודתו בעקבות מחלה או תאונה או יהפוך נכה.

מדוע כה חשוב לרכוש ביטוח חיים? על ביטוחי חיים כרשת ביטחון כלכלית

בהמשך לאמור לעיל, חשוב להבין כי ישנם תרחישים רבים שבהם אדם עלול לאבד את מקור פרנסתו על רקע משבר בריאותי או תאונה שהותירו אותו נכה, חולה, בעל מגבלות תפקודיות כאלו ואחרות, או הובילו חלילה לפטירתו. במקרים כאלו בני משפחתו של אותו אדם נאלצים להתמודד גם עם המשבר הנוראי שפקד אותם, וגם עם ההשלכות הכלכליות החמורות הנלוות אליו. ביטוח החיים, למעשה בא להציע למבוטחים ולבני משפחתם הגנה פיננסית למצבים מהסוג הזה שמובילים כמעט תמיד לפגיעה במקורות הפרנסה של התא המשפחתי.

איך פוליסות ביטוח חיים עובדות, בעצם?

ביטוחי חיים עובדים בצורה דומה להרבה פוליסות ביטוח אחרות בעולם המודרני. מדובר על קונספט פשוט, לכאורה אשר במסגרתו בעלי הפוליסה משלמים לחברת הביטוח שלהם סכום כספי מסוים מדי חודש, כדי שאם הסיכון שבגינו הם מבוטחים יתממש, הם או מוטביהם יפוצו בתשלום כספי מסוים בשל כך. בפוליסות ביטוח חיים השיטה אינה שונה בהרבה, למעט העובדה שהמוטבים בפוליסה, בניגוד לפוליסות מסוגים אחרים, הם לא מי שרכשו אותה ומשלמים עבורה מדי חודש. אלו הם התלויים ברוכש הביטוח, או מוטבים אחרים שרוכש הפוליסה מעוניין שיקבלו תשלומי ביטוח במידה ויילך לעולמו.

אילו סוגים של ביטוחי חיים קיימים?

ישנם 2 סוגים עיקריים של ביטוח חיים והם:

ביטוחי חיים למקרה פטירה (ריסק)

  1. בפוליסות אלו משולם למוטבים בפוליסה סכום חד פעמי או גמלה חודשית במידה ובעל הפוליסה נפטר.

  2. ביטוחי חיים למצבי נכות או אובדן כושר עבודה – כיסויים ביטוחיים אלו באים להבטיח למבוטח שישולם לו תשלום חד-פעמי או תשלום חודשי מתחדש ככל שיהפוך נכה ו/או יכולתו לעבוד לפרנסתו תפגע.

מלבד סוגי הביטוחים הללו, ישנם מספר תתי סוגים נוספים של ביטוח חיים כדלקמן:

ביטוח חיים למשכנתא

זהו למעשה ביטוח חיים מהסוג הראשון שהזכרנו, המכסה מקרי פטירה. את ביטוח החיים למשכנתא הבנק מחייב כל לווה שלקח ממנו משכנתא לרכוש, על מנת שהחזרי המשכנתא לא יפסקו במידה ומי מהלווים ילך לעולמו טרום פירעונה המלא של ההלוואה. לכן בביטוח חיים למשכנתא הבנק המלווה הוא המוטב בפוליסה, למעט במקרים שבהם בעל הפוליסה הגדיל את גובה הכיסוי כך שיעלה על גובה חובו לבנק.

ביטוח חיים כחלק מביטוח תאונות אישיות

זהו ביטוח חיים שבמסגרתו במידה והמבוטח נפטר בעקבות תאונה, מוטביו יקבלו פיצוי כספי.

ביטוח חיים עם חיסכון

פוליסות אלו הן מה שאנו מכירים בתור "ביטוח מנהלים". כאן מדובר על ביטוח חיים עם רכיב של חיסכון פנסיוני לגיל הפרישה, הכולל כיסוי למקרה פטירה כמו גם כיסוי למקרה של אי כושר עבודה / נכות.

אילו פרמטרים משפיעים על גובה הפרמיה החודשית המשולמת בביטוחי חיים?

בביטוחי חיים גובה התשלום המשולם לחברה המבטחת, נקבע על בסיס פרמטרים שונים המשוקללים יחדיו כדי לאמוד את מידת הסיכון שהמבטחת לוקחת על עצמה עם המבוטח. ככל שמדובר בסיכון גבוה יותר – כך גובה הפרמיה החודשית עולה.

להלן כמה מן הפרמטרים אשר נלקחים בחשבון לעניין זה:

  1. מין – תוחלת החיים של נשים היא בממוצע ארוכה מזו של גברים ולכן מרכיב הסיכון בביטוח חיים לגבר נחשב גבוה מביטוח חיים לאישה.
  2. מצב בריאותי קודם – מבוטחים הסובלים ממחלות קיימות בעת הצטרפותם לפוליסה, נחשבים כמבוטחים ברמת סיכון גבוהה יותר.
  3. עישון – מעשנים נחשבים גם הם כקבוצת סיכון מבחינה ביטוחית ולכן פרמייה הביטוח שלהם גבוהה יותר.
  4. משקל – גם מבוטחים בעלי משקל יתר או תת משקל משמעותי משלמים פרמיה גבוהה יותר בביטוחי החיים.
  5. מקצועות ותחביבים מסוכנים – גם אלו עשויים להגדיל את גובה הפרמייה החודשית.

ביטוח חיים האם כדאי?

אדם שיש לו ילדים ו/או בת או בן זוג, הורים בגיל מבוגר או אדם אחר התלוי בו לכלכלתו, כדאי לו שירכוש למענם ביטוח חיים. הרי מטרתה המרכזית של פוליסת ביטוח חיים הינה לאפשר לתלויים באדם שהלך לעולמו, לשמר את רמת החיים שהורגלו בה. מסיבה זו גם ישנה התאמה שיעור הכנסותיו של המבוטח וגובה הסכום שאותו הוא משלם לפוליסה. כמו כן רוב האנשים שיש להם ביטוח חיים  זכאים להחזר מס.

ביטוח חיים עד איזה גיל המבוטח מכוסה בפועל?

ישנם ביטוחי חיים המספקים למוטבים בפוליסה תשלום עד הגיעם לגיל 65 או 67, בעוד שפוליסות  ביטוח חיים אחרות נותרות בתוקף גם עד הגיעם לגיל 75 ואף לגיל 80 או 85 בחלק מהביטוחים. ישנה משמעות לכיסוי שנותר תקף עד גילאים מאוחרים יותר לאור העלייה המתמדת בתוחלת החיים בישראל. אולם אין להתעלם מן העובדה שככל שגיל תום הביטוח הוא גבוה יותר, גם פרמיית הביטוח גבוהה יותר. מכאן שקביעת גיל סיום הביטוח צריכה להתבצע רק לאחר בחינה מדוקדקת של צרכי המבוטח ובני משפחתו.

ביטוח חיים מה צריך לדעת לגבי רכישת הפוליסה?

בבואכם לרכוש פוליסת ביטוח חיים, חשוב מאוד שתדעו כיצד לחשב את גובה הכיסוי הביטוחי שאותו ברצונכם לרכוש. לעניין זה, כלל האצבע הוא שככל שהכנסת המבוטח היא גבוהה יותר, גם גובה הכיסוי הביטוחי שעליו לרכוש צריך להיות גבוה יותר (וגם להיפך).

 

זאת ועוד – בבחירת פוליסת ביטוח חיים חשוב להביא בחשבון בגורמים שונים כדוגמת כמות בני המשפחה הגרעינית והתלויים בבעל הביטוח, גילם של ילדי המבוטח, ההתחייבויות הפיננסיות הקיימות של המבוטח, ההתחייבויות הפיננסיות הצפויות לעתיד, וכיוצא באלו.

בנוסף לשיקולים אלו, כדאי גם לקחת בחשבון את העובדה שבחלק מפוליסות ביטוחי החיים בישראל, הסכום המשולם למוטביו של בעל הפוליסה, מגיל מסוים (שהוא לרוב 75) הוא לא הסכום המלא שרשום בפוליסה אלא רק חלק מהסכום המקורי (לדוגמא 50%). הפתרון לכך הוא רכישת הרחבה לכיסוי הביטוחי הבסיסי המאפשרת להאריך את גיל סיום הפוליסה בחלק מן המקרים.

גם גיל ההצטרפות לביטוח, מהווה סוגיה שיש להתחשב בה כאשר שוקלים לרכוש ביטוח חיים, היות ופרמיית הביטוח נוטה לעלות מאוד עם הגיל וכמובן, איש אינו יודע באמת מתי בני משפחתו עלולים להזדקק לביטוח החיים שלו בפועל.

מהו גובה הכיסוי הביטוחי המומלץ בביטוחי חיים? כמה ביטוח חיים צריך לרכוש?

סכום הכיסוי הביטוחי הנדרש בביטוחי חיים נקבע בעיקר בהתאם למספר האנשים שאותם המבוטח מפרנס והגילאים שלהם. בהתאם לכך, למשל, מבוטח בעל שלושה ילדים קטנים ששכרו גבוה, יידרש לבטח את עצמו בסכום גבוה מאוד לעומת מבוטח בעל שכר נמוך שאין לו ילדים קטנים.

אופן החישוב של סכום ביטוח החיים כתלות ברמת ההכנסות של המבוטח

ככל שרמת הכנסתו של אדם היא גבוהה יותר, כך גם מומלץ שסכום ביטוח החיים שירכוש יהיה גדול יותר. על אותו המשקל, ככל שרמת ההכנסותיו של אדם היא נמוכה יותר, כך יידרש לרכוש ביטוח חיים בסכום  קטן יותר.

בכל מקרה, כשמבוטח פוטנציאלי מגיע לחברת הביטוח ומבקש לרכוש לעצמו ביטוח חיים, הוא צריך להתייחס בחישוב גובה ביטוח החיים שלו לשתי תקופות: התקופה הראשונה שאליה יש להתייחס לעניין זה היא תקופת גידול הילדים. זהו חישוב יחסית פשוט, שלטובתו צריך לקחת את סכום הכסף לו זקוקים בני משפחתו של המבוטח התלויים בו כדי לתחזק את רמת המחייה שבה הורגלו, ואותו להכפיל בכמות השנים שנותרה לילד הכי צעיר במשפחה עד שימלאו לו 21 שנים. הסכום החודשי שעליו נישען בבואנו לחשב זאת, יהיה גובה הכנסתו נטו של המבוטח הפוטנציאלי בניכוי סכום הוצאותיו שלו והחזרי המשכנתא המכוסים במסגרת ביטוח המשכנתא.

אולם למרות האמור לעיל יש לציין, כי אדם שהולך לעולמו איננו נחשב עוד כמי שתורם לכלכלת התא המשפחתי ולכן חסרונו צריך להילקח במסגרת החישוב. כלומר, בן הזוג המנוח עשוי היה לסייע בניקיון הבית, בשמירה על הילדים ובעבודות משק הבית האחרות – עבודות שלאחר מותו יעלו כסף, היות ואדם אחר במשפחה יאלץ לבצען על חשבון זמן שיכול היה לשמש אותו לעבודה ופרנסה, או לשכור את שירותיו של אדם אחר שיבצע את המטלות האלה בתשלום. לפי צורת החישוב הזו, החישוב עבור כל בן זוג המעוניין לבטח את עצמו בפוליסת ביטוח חיים הוא שונה, ותלוי ברמת הכנסתו.

התקופה השניה אליה נהוג להתייחס בחישוב סכום הביטוח, היא התקופה לאחר שהילדים יעזבו את בית ההורים. עבור התקופה הזו סכום הביטוח הנדרש יהיה ההפרש שבין הכנסתו נטו של המבוטח הפוטנציאלי (ההכנסה הנותרת שלו עד תום חייו) בניכוי הצרכים שלו.

אולם בתחום הביטוח מקובל לבצע את החישוב תוך הוספתם של סכומי הוצאה חד פעמיים, כדוגמת הוצאות על חתונת הילדים ושכר הלימוד במוסדות ההשכלה הגבוהה שהם לומדים בהם.

בכל מקרה, את סכום הביטוח יש לעדכן בחלוף השנים משום שכאשר הילדים גדלים וככל שהמשפחה צוברת הון רב יותר, כך גם פוחת מאליו הצורך בביטוח החיים להגנה על המשפחה מפני משבר פיננסי.

מה בין ביטוח השארים בקרן הפנסיה לביטוח חיים?

בקרנות הפנסיה ישנו רכיב ביטוחי שנקרא "ביטוח שאירים". כיסוי ביטוחי זה מקנה למוטבים בקרן הפנסיה תשלומים שנעים בין 40 ועד 100 אחוזים מהשכר המבוטח בקרן הפנסיה, במקרה בו נפטר כשילדיו בני 21 או פחות. ביטוח השאירים מקנה גם לאלמנת או לאלמן של העמית/ה שנפטר/ה, תשלומים בשיעור של עד 85 אחוזים מהשכר המבוטח בקרן. בהתאם לנתונים הללו, ביטוח השאירים המוצע ככיסוי ביטוחי במסגרת קרנות הפנסיה מציע פתרון משתלם יותר למבוטחים מביטוח חיים מסוג ריסק.

איך חברת הביטוח משלמת לתלויים המוטבים את הפיצוי הכספי במקרה פטירה של המבוטח?

כאשר מבוטח רוכש ביטוח חיים, הוא רשאי לבחור באחד משני מסלולי פיצוי:

  1. העברת תגמולי הביטוח למוטבים כסכום חד פעמי – החיסרון בפיצוי מסוג זה טמון בכך שמוטבים נעדרי השכלה פיננסית מספקת עלולים לבזבז את הכספים במהירות ולהישאר חסרי כל.

  2. העברת תגמולי הביטוח למוטבים כקצבה חודשית – קרי, בתשלומים חודשיים קצובים ומתחדשים, לאורך התקופה המוגדרת בתנאי הביטוח. זהו פתרון שמאפשר לכלכל את התלויים של המבוטח לאורך שנים ללא תלות ביכולתם לנהל את כספם בתבונה.

החיסרון בפתרון זה הוא בכך שעבור מוטבים בעלי יכולות פיננסיות, קבלה של הפיצויים כסכום חד פעמי משמעותי, עשויה להניב תשואה נאה באמצעות ביצוע השקעות שיניבו סכומי כסף גבוהים יותר. היינו, בעצם הענקת הפיצוי למוטבים כקצבה חודשית, האפשרות למנף את הכספים באופן משמעותי, נשללת מהם.

האם כדאי לי להצטרף לביטוח חיים דרך מקום העבודה שלי?

חלק מהמעסיקים במדינת ישראל מאפשרים לעובדיהם להצטרף לפוליסת ביטוח חיים קולקטיבית, דרך מקום העבודה. הפוליסות הקבוצתיות הן לרוב זולות יותר מבחינת הפרמייה החודשית, אולם לא תמיד מדובר בתנאי הביטוח המשתלמים ביותר. לכן במידה ויש לכם אפשרות לרכישת פוליסת ביטוח חיים קולקטיבית, כדאי מאוד לבצע השוואה מסודרת בין תנאי הביטוח הקבוצתי לבין האלטרנטיבות הזמינות בשוק במסגרת ביטוחי החיים הפרטיים. זאת כדי שתהיו בטוחים שיש לכם כיסוי המתאים לצרכיכם ולצרכים של יקיריכם.

כך או כך, חשוב להסתייע בסוכן ביטוח מקצועי בחישוב של גובה הכיסוי הרצוי למקרה פטירה. סוכנויות ביטוח איכותיות ישתמשו לצורך החישוב בתוכנות מתקדמות שמבצעות את התחשבי על בסיס מגוון פרמטרים שעשויים להשפיע על גובה הכיסוי המומלץ בפוליסה ועל שיעור הפרמייה החודשית. למשל, המצב המשפחתי של המבוטח ושכרו הממוצע לאורך השנים. זוהי הדרך לקבל את האומדן המדויק ביותר לגבי סכום ביטוח החיים הרצוי למבוטח ולמשפחתו.

עם מי מומלץ להתייעץ בנוגע להצטרפות לפוליסת ביטוח חיים וקביעת סכום הביטוח?

זקוקים להכוונה בנוגע להצטרפות לפוליסת ביטוח חיים? צוות המומחים של בסט אינס – שירותים ופתרונות ביטוח  בהתאם לצרכים שלך ישמח להציע לכם ייעוץ ביטוחי מקצועי בהתאמה אישית מלאה לצרכים שלכם.

Best Ins הינה מותג מובילה בישראל אשר עובד עם סוכני ביטוח המתפעלים למענם ולמען לקוחותיהם את כל סוגי שירותי הביטוח. בסט אינס דוגלת בהתאמת תיק הביטוחים לצרכיהם האישיים הספציפיים של כל לקוח ולקוחה, כולל גם לבני משפחתם. במסגרת שירותינו, אנו מספקים בין היתר גם שירותי ניתוח מקצועי של התיק הביטוחי, לרבות בדיקת כפילות ביטוחים, הזדמנויות להוזלה בפוליסות הביטוח הקיימות בלי פגיעה בכיסויים הקיימים, ומתן המלצות לשיפורו של התיק הביטוחי הקיים של כל לקוח, על בסיס כל אלו.

מדריך להורדה בחינם

המדריך לביטוח חיים

רוצה לדעת איך לכתוב מדריך חינמי שאנשים ישתוקקו להוריד לשתף ועל הדרך יתאהבו בך?

מאמרים פופלאריים באתר שלי

כלי נגישות

Powered by - Wemake

up